Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Doubravčický zpravodaj

Na jaře roku 2017 jsem se stal po dohodě s Obcí Doubravčice smluvním redakčním korespondentem obecního periodika Doubravčický zpravodaj.

PSOTA, Jan. Den Země na Klepci V. (tisková zpráva). Doubravčický zpravodaj. 18. 07/2011.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin – 1. díl. Prohnaná Eliška z Landštejna. Doubravčický zpravodaj. 36. 07/2017.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin – 2. díl. Zaniklá Lhota u Doubravčic (1378-1542). Doubravčický zpravodaj. 37. 11/2017.
PSOTA, Jan. Doubravčice vydají novou knihu. Doubravčický zpravodaj. 37. 11/2017.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin – 3. díl. Dubový lístek nebo zlatý klas? Doubravčický zpravodaj. 38. 02/2018.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin – 4. díl. Ve světle a stínu skalického kláštera – 1. díl. Doubravčický zpravodaj. 39. 06/2018.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin – 5. díl. Ve světle a stínu skalického kláštera – 2. díl. Doubravčický zpravodaj. 40. 09/2018.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin – 6. díl. Hrdinové z Doubravčic. Doubravčický zpravodaj. 40. 09/2018.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin – 7. díl. Od nepostavené železnice ke dřevěnému autobusu. Doubravčický zpravodaj. 41. 03/2019.
PSOTA, Jan. Tři pozvání na výlety. Doubravčický zpravodaj. 41. 03/2019.
PSOTA, Jan. Hledáme staré fotografie domů aneb výzva všem obyvatelům, sousedům a rezidentům. Doubravčický zpravodaj. 42. 07/2019.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin – 8. díl. Jak vypadala Doubravčice roku 1841? Doubravčický zpravodaj. 42. 07/2019.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin [9. díl]. Devět kamínků do mozaiky Doubravčic. Doubravčický zpravodaj. 44. duben-září 2020. 03/2020.
PSOTA, Jan. Otakar Moravec. Malíř inspirovaný okolí Doubravčic. Doubravčický zpravodaj. 44. duben-září 2020. 03/2020.
PSOTA, Jan. Doubravčice v zrcadle dějin [10. díl]. Sporná listina o Doubravčicích a Vrátkově z roku 1366. Doubravčický zpravodaj. 45. říjen 2020-březen 2021. 10/2020.