Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Hradešínský zpravodaj

PSOTA, Jan. Hradešín v sedmileté válce 1757. Hradešínský zpravodaj 1. 04/2015.
PSOTA, Jan. Toulavá kamera na Hradešíně. Hradešínský zpravodaj 1. 04/2015.
PSOTA, Jan. Hradešínské jubileum. Hradešínský zpravodaj 1. 04/2015.
PSOTA, Jan. Hradešín a Přišimasy na nejstarších vyobrazeních. Hradešínský zpravodaj 2. 07/2015.
PSOTA, Jan. Příběh jedné tradice – Hradešínská pouť. Hradešínský zpravodaj 2. 07/2015.
PSOTA, Jan. Oslava 1 110. výročí Hradešína. Hradešínský zpravodaj 3. 09/2015.
PSOTA, Jan. Posezení s heligonkou. Hradešínský zpravodaj 3. 09/2015.
PSOTA, Jan. Hradešínský les – 1. část. Hradešínský zpravodaj 3. 09/2015.
PSOTA, Jan. Nová publikace o Klepci. Hradešínský zpravodaj 3. 09/2015.
PSOTA, Jan. Budoucnost hradešínské pouti. Hradešínský zpravodaj 4. 12/2015.
PSOTA, Jan. Napsali nám naši čtenáři. Hradešínský zpravodaj 4. 12/2015.
PSOTA, Jan. Hradešínský les – 2. část. Hradešínský zpravodaj 4. 12/2015.
PSOTA, Jan. Osobnost – Alois Richard Nykl. Hradešínský zpravodaj 4. 12/2015.
PSOTA, Jan. Příští stanice Hradešín. Zašlapaný projekt výstavby železnice. Hradešínský zpravodaj 1. 04/2016.
PSOTA, Jan. Zázračné přežití Jakuba Nekvasila. Hradešínský zpravodaj 1. 04/2016.
PSOTA, Jan. Hradešínská jubilea ve světle letošních slavností. Hradešínský zpravodaj 2. 07/2016.
PSOTA, Jan. Knižní novinky z okolí Hradešína. Hradešínský zpravodaj 3. 11/2016.
PSOTA, Jan. Předvánoční zamyšlení. Hradešínský zpravodaj 4. 12/2016.
PSOTA, Jan. Prusové na Hradešíně roku 1866. Hradešínský zpravodaj 4. 12/2016.
PSOTA, Jan. Hradešín očima Valentina Baumanna roku 1865. Hradešínský zpravodaj 4. 12/2016.
PSOTA, Jan. Hradešínské výšiny očima Adama Bittnera. Hradešínský zpravodaj 1. 03/2017.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci 11. Hradešínský zpravodaj 1. 03/2017.
PSOTA, Jan a Kristýna KOMRSKOVÁ. Túra za humna Škvorce aneb pěšky po všech svatých. Hradešínský zpravodaj 2. 06/2017.
PSOTA, Jan. Sejdeme se u Donáta. Hradešínský zpravodaj 2. 06/2017.
PSOTA, Jan. Hradešínské depeše do Prahy a do Litomyšle. Hradešínský zpravodaj 2. 06/2017.
PSOTA, Jan. Vynášení Morany na Hradešíně aneb obnovení jedné tradice. Hradešínský zpravodaj 2. 06/2017.
PSOTA, Jan a Mirka BORECKÁ. Městská stezka Úvaly. Hradešínský zpravodaj 3. 10/2017.
PSOTA, Jan. Expedice vlastenecké elity – Radešín 1856. Hradešínský zpravodaj 3. 10/2017.
PSOTA, Jan. Brigády u Donáta. Hradešínský zpravodaj 3. 10/2017.
PSOTA, Jan. Limuzští slavili narozeniny své obce. Hradešínský zpravodaj 3. 10/2017.
PSOTA, Jan. Vzpomínka na Evu. Hradešínský zpravodaj 2. 07/2018.
PSOTA, Jan. 100 let „naší“ republiky. Regionální slavnost. Hradešínský zpravodaj 2. 07/2018.
PSOTA, Jan. Nový farář farnosti Úvaly. Hradešínský zpravodaj 2. 07/2018.
PSOTA, Jan. Stopy T. G. M. v našem regionu. Hradešínský zpravodaj 4. 12/2018.