Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Kozojedský zpravodaj

Na jaře 2019 jsem se stal po dohodě s Obcí Kozojedy smluvním redakčním korespondentem obecního periodika Kozojedský zpravodaj.

PSOTA, Jan. Kozojedy v zrcadle dějin – 1. díl. Na počátku koza, kozel nebo studna s rumpálem? Kozojedský zpravodaj. Jaro 2019. 04/2019.
PSOTA, Jan. Kozojedy v zrcadle dějin – 2. díl. Za krále Karla a Václava. Kozojedský zpravodaj. Podzim – Zima 2019. 11/2019.
PSOTA, Jan. Setkání se spisovatelem a malířem. Kozojedský zpravodaj. Podzim – Zima 2019. 11/2019.
PSOTA, Jan. Kozojedy v zrcadle dějin – 3. díl. Obraz vsi ve Smiřického urbáři. Kozojedský zpravodaj. Jaro – Léto 2020. 04/2020.
PSOTA, Jan. Kozojedy v zrcadle dějin – 4. díl. Obraz vsi ve Zlaté knize knížete Lichtenštejna. Kozojedský zpravodaj. Podzim – Zima 2020. 11/2020.