Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Památník bojovníků obou světových válek Limuzy (2018)

Na návsi před kapličkou sv. Václava byl osazen žulový památník se jmény 20 spoluobčanů Limuz bojujících v 1. a 2. světové válce, a to: rakouští vojáci Josef Bada, Václav Bada, Stanislav Bambásek, Josef Beránek (†1915), Ferdinand Čmelík, Josef Čmelík, František Eliáš, Josef Fendrich,

letec RAF Miloslav Hladík, rakouský voják František Klicpera (†1917), italský legionář Bohumil Kutílek, ruští legionáři Jan Lorenc a Václav Pokorný, rakouští vojáci Jaroslav Procházka a Alois Soukup, ruský legionář František Soukup, rakouští vojáci Josef Soukup a František Strnad (†1915), ruský legionář Jan Trojan a italský legionář JUDr. Otto Židlický.

Památník byl odhalen 28. září 2018 u příležitosti Svatováclavských slavností v Limuzích v součinnosti s Obcí Tismice. Aktu slavnostního odhalení památníku se ujal Jan Psota, který dohledal jména obyvatel bojujících v obou světových válkách a inicioval osazení památníku. Odhalení se zúčastnila místní patriotka Helena Vujkovičová.