Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

Na podzim roku 2005 se v Městském domu dětí a mládeže utvořila pracovní skupina ve složení RSDr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Jiří Štork, Jan Psota a nakonec i Jitka Pokorná, aby založili novou občanskou iniciativu v Úvalech. Klub byl schválením stanov 24. listopadu 2005 registrován a na ustavujícím zasedání 18. února 2006 došlo ke zřízení historické (Jan Psota) a ekologické sekce (Petr Urban). Mezi činnosti patří naučné vycházky po památkách a přírodních zajímavostech ve městě a v regionu, výsadba stromořadí, péče o památky (socha Jana Nepomuckého, Hanušův kříž, kamenný mostek u Škvorecké obory), který byl z iniciativy Klubu 9. března 2007 prohlášen nemovitou památkou a zrekonstruován. Jednou z nejvýznamnějších činností obou sekcí byla publikační činnost: Historický sborník Úvaly 2005 (2006), úspěšná publikace Drobné památky v Úvalech a okolí (2009), nebo neméně úspěšná kniha Přírodní park Škvorecká obora – Králičina (2010). Roku 2010 jsem činnost ve spolku ukončil.