Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

Občanskou iniciativu založili po schválení stanov Ministerstvem vnitra 19. ledna 2005 Mgr. Miloslav Oliva, Antonín Brabec, Pavel Běloch, Jakub Oliva a Jan Psota. První aktivitou spolku byla součinnost s obcí na tvorbě obecního znaku – zpracování, vedení a vyhlášení ankety o volbě jednoho z návrhů heraldika Stanislava Kasíka. K dalším činnostem patřila významná participace na oslavách tisíciletí 10. září 2005, u nichž se podařilo zaktivovat hradešínskou mládež. Dále stojí za zmínku vydávání čtvrtletníku „Dobrý den…“, nebo pořádání koncertů komorní hudby v kostele sv. Jiří. V neposlední řadě také spolek realizoval roční projekt „Po spirále času“, díky němuž došlo k výtvarnému zapojení základních a mateřských škol, ale i vzniku kulturních akcí v podobě mezníků „Od svatého Donáta ke svatému Jiří“ (2006) a „Den Země na Klepci“ (2007). Druhá z akcí se stala díky komunitnímu zapojení obcí, spolků a škol jednou z nejvýznamnějších tradičních akcí na Českobrodsku. Roku 2009 jsem činnost ve spolku ukončil. Spolek obnovil svou aktivitu roku 2017 s odlišným zaměřením.