Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Monthly Archives: Leden 2005

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

Občanskou iniciativu založili po schválení stanov Ministerstvem vnitra 19. ledna 2005 Mgr. Miloslav Oliva, Antonín Brabec, Pavel Běloch, Jakub Oliva a Jan Psota. První aktivitou spolku byla součinnost s obcí na tvorbě obecního znaku – zpracování, vedení a vyhlášení ankety o volbě jednoho z návrhů heraldika Stanislava Kasíka. K dalším činnostem patřila významná participace na oslavách tisíciletí 10. září 2005, u nichž se podařilo zaktivovat hradešínskou mládež. Dále stojí za zmínku vydávání čtvrtletníku „Dobrý den…“, nebo pořádání koncertů komorní hudby v kostele sv. Jiří. V neposlední řadě také spolek realizoval roční projekt „Po spirále času“, díky němuž došlo k výtvarnému zapojení základních a mateřských škol, ale i vzniku kulturních akcí v podobě mezníků „Od svatého Donáta ke svatému Jiří“ (2006) a „Den Země na Klepci“ (2007). Druhá z akcí se stala díky komunitnímu zapojení obcí, spolků a škol jednou z nejvýznamnějších tradičních akcí na Českobrodsku. Roku 2009 jsem činnost ve spolku ukončil. Spolek obnovil svou aktivitu roku 2017 s odlišným zaměřením.

Sonáta pro Jendu Halašku aneb Sborník básní od Fleků I. (2005)

NEURALGEN, Pavel Stanislav. Sonáta pro Jendu Halašku aneb Sborník básní od Fleků I. Městys Škvorec, 2005. Vydal Hans Elend ze Zlicka (pseudonym).