Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

MÍSTNÍ JMÉNA NA ČESKOBRODSKU – 01. ÚVALY

Název města v okresu Praha-východ (městem od 1969) a městečka (městečkem poprvé 1426) ukazuje na přírodní podmínky a původní založení vesnice v údolí přírodně vymletého úvalu.

Stejně jako Český Brod i Úvaly vznikly jako tržní místo na strategické obchodní stezce z Prahy do Kolína, která v přirozeném údolí překonávala důležitý brod přes říčku Výmolu a ústila do velkých lesů před Prahou. Středověký název Úval se užíval v jednotném čísle mužského rodu (ten Úval). Později název prošel vývojem a poněmčením ve tvar Auwal, z něhož se vžil počeštělý tvar Ouval a roku 1921 došlo k úřednímu ustálení názvu Úvaly.

První písemná zmínka o Úvalech se nachází ve formulářové sbírce kláštera svatého Pavla v rakouském Lavanthalu. Pražský rychtář František a spoluměšťané Albert Menhartův, Petr z Kamene, Jan z Havlova, Mikuláš Gaunel a Velflín vyznali, že počestným pánům, bratřím a pražským měšťanům Eberlínovi, Konrádovi a Jindřichovi z Kamene a Janovi Velflovi kolem roku 1296 dali a vyplatili 600 hřiven stříbra, a to každý 100 hřiven, a zavázali je vypůjčené peníze splatit do příštích Vánoc. Neschopnost splácení bratři pojistili dědictvím na svých vesnicích Brázdimi (Brasyn), Sibřině (Zibsin), Kolpicích (Celpicz), Jenči (Gencz) a Úvalech (UBAL), resp. Úvalu (mužský rod v jednotném čísle). Věc o kterou se jednalo měl na starost Dětřich Velflův.

V archivních pramenech a mapách se dochovalo několik zajímavých latinských, německých a českých tvarů: Vwal (1385), Vualski (1390), Vwale (1461), Auwal (1508), Unfal (1568), Ouval (1921).
K Úvalům patřily od nepaměti dnešní místní části a středověké vsi Hostín a Hodov a Úvaly měla v názvu také středověká vesnice Lhota nad Úvalem.

Hostín, původně Hostyně se poprvé připomíná roku 1426 tvarem HOSTYNIE (Hostyny 1448, Hosteni 1511) a šlo o samostatný hodpodářský dvůr na němž byla vystavěna tvrz rodinou Olbramoviců ze Škvorce a kde se usadila v polovině 15. století rodina Hostyňských ze Stežova. Název pochází s největší pravděpodobností od osobního jména Hostja = Hosťa, což mohl být zakladatel dvora nebo stavitel. Název postupně přešel z Hostyně na dnešní Hostín fonetickou proměnou.

Hodov měl podobný původ názvu. Poprvé se připomíná roku 1346 jako HODAWA, které se později hned ustálilo na Hodov, ale s jistotou odkazuje na ženské jméno Hodava, což mohla být zakladatelka nebo nejstarší držitelka osamoceného hospodářského dvora a tvrze. Roku 1473 byl Hodov připojen k Hostyni. V novověku se ke dvoru přidružil mlýn, myslivna a pila. Z archivních pramenů známe například zkomoleninu Hladow (1720).

Zaniklá středověká vesnice Lhota či Lhotka stávala v místech dnešní retranslační věže v Klánovickém lese. První písemná zmínka pochází z roku 1352 s tvarem LHOTA, kdy byla tato kostelní ves natolik chudá, že nedokázala z tamní fary odeslat papežský desátek. Vesnice zanikla po roce 1412. Lhota označuje osvobození vsi založené na lesní půdě, za což byli osadníci do jisté „lhůty“ osvobozeni od poplatků.