Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Vrátkov

Infotabule Lom Vrátkov (2013)

Informační tabule o 2. stranách byla zpracována na téma geologické minulosti lomu u obce Vrátkov. Texty a obrazové podklady zpracoval Jan Psota a grafiku sázel Martin Poledník v grafické dílně Typol Úvaly. Tabule byla osazena 27. října 2013 a jejím vydavatelem je občanské sdružení Rozvoj Vrátkova.

Infotabule Vrátkov (2012)

Informační tabule o 2. stranách byla zpracována na téma historie obce Vrátkov a představena 1. října 2011 na kulturní akci Vrátkovský groš a Jabkobraní u příležitosti slavnosti 630. výročí obce, kde byla darována obci. Texty a obrazové podklady zpracoval Jan Psota, grafiku sázel Martin Hlavička. Tabule byly osazeny s větším odstupem času 15. listopadu 2012 a jejich vydavatelem je občanské sdružení Rozvoj Vrátkova.

Vrátkovské listy

PSOTA, Jan. Vrátkov ve Zlaté knize z roku 1677 – 1. část. Vrátkovské listy 8. 12/2014.
PSOTA, Jan. Vrátkov ve Zlaté knize z roku 1677 – 2. část. Vrátkovské listy 1. 01/2015.
PSOTA, Jan. Vrátkov ve Zlaté knize z roku 1677 – 3. část. Vrátkovské listy 2. 02/2015.
PSOTA, Jan. Vrátkov ve Zlaté knize z roku 1677 – 4. část. Vrátkovské listy 3. 03/2015.
PSOTA, Jan. Staňte se součástí projektu nové publikace. Vrátkovské listy 6. 09/2015.

REPORTÁŽE

BĚHOUNKOVÁ, Olga. Vrátkovský groš a jabkobraní. Vrátkovské listy 7. 10/2011.
[MORAVCOVÁ, Jindřiška]. Slavnostní „otevření“ cesty ke „Skále“. 9. 11/2013.