Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Jan Psota

Regionální historií Českobrodska se zabývám od středoškolských studií (1999). Od roku 2004 jsem publikoval, editoval nebo se autorsky podílel na 16 knižních titulech a drobných tiscích. Nejhodnotnějšími publikacemi se stala kolektivní regionální díla Drobné památky v Úvalech a okolí (2009) nebo Klepec – vrch na Kolínsku (2016).

Od roku 2004 najdete mé jméno pod 150 populárně-naučnými a vlastivědnými články v lokálním i regionálním tisku, ale i u několika recenzovaných studií v odborné literatuře. Jsem autorem a výtvarníkem 50 informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku. Z těch zasluhují zmínku NS Zahrady (2008), NS Údolím Šembery (2011), NS Cesty které nás spojují (2011) nebo NS Štolmíř (2013). 

Jako organizátor či koordinátor stojím za stovkou kulturně-společenských akcí a slavností na Českobrodsku, z nichž doznaly velkého úspěchu například tradice Den Země na Klepci (od 2007), Škvorecký jarmark (od 2008) nebo Svatováclavské slavnosti v Limuzích (od 2009), které se mi podařilo založit.

Dlouhodobě jsem působil jako obecní kronikář – na Hradešíně 2005-2008, ve Škvorci 2007-2012 a v Rostoklatech od 2007-2018. Mimo zpracovávání klasických ročních zápisů jsem se zaměřoval také na digitalizaci kronik.

Dnes se věnuji publicistice, grafické tvorbě a aktivní účasti na kulturních akcích s přidanou hodnotou. Na základě vlastních poznatků se mi podařilo posunout nejstarší písemné zmínky u obcí Vrátkov 1381 (2011) a Břežany II 1305 (2016).

V roce 2016 jsem byl jmenován rodinou Salvatore-Eremeeff kastelánem zámku Savoia ve Škvorci, kde jsem v letech 2010-2018 provedl na 3 000 návštěvníků.

AKTIVITY:

 

KONTAKT:

Jan Psota
Hradešín 22
282 01 Český Brod
info.drobnepamatky@email.cz
www.facebook.com