Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Jan Psota

Regionální historií Českobrodska se zabývám od středoškolských studií (1999). Od roku 2004 jsem publikoval, editoval nebo se autorsky podílel na dvou až třech desítkách knižních titulů a drobných tisků o dějinách obcí na Českobrodsku. Nejhodnotnějšími publikacemi se staly kolektivní regionální dílo Drobné památky v Úvalech a okolí (2009), Klepec – vrch na Kolínsku (2016), Doubravčice nad říčkou Šemberou (2019) nebo Škvorecké panství za vlády vévodkyně Marie Terezie Savojské (2022).

Od roku 2004 najdete mé jméno pod přibližně 250 populárně-naučnými a vlastivědnými články v lokálním i regionálním tisku, ale i u několika recenzovaných studií v odborné literatuře. Jsem autorem a výtvarníkem asi 50 informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku. Z těch zasluhují zmínku NS Zahrady (2008), NS Údolím Šembery (2011), NS Cesty které nás spojují (2011), NS Štolmíř (2013) nebo Městská stezka Úvaly (2017). 

Jako organizátor či koordinátor stojím za dvěma stovkami kulturně-společenských akcí a slavností na Českobrodsku, z nichž se mi podařilo některé dokonce založit, např. regionální kulturní akce Den Země na Klepci (od 2007), Škvorecký jarmark (od 2008) nebo Svatováclavské slavnosti v Limuzích (od 2009).

Dlouhodobě jsem působil jako obecní kronikář – na Hradešíně 2005-2008, ve Škvorci 2007-2012 a v Rostoklatech od 2007-2018. Mimo zpracovávání klasických ročních zápisů jsem se zaměřoval také na digitalizaci kronik.

Dnes se věnuji publicistice, grafické tvorbě a aktivní účasti na kulturních akcích s přidanou hodnotou. Na základě vlastních poznatků se mi podařilo posunout nejstarší písemné zmínky u několika obcí, například Vrátkov 1381 (2011), Břežany II 1305 (2016).

V roce 2016 jsem byl jmenován rodinou Salvatore-Eremeeff kastelánem zámku Savoia ve Škvorci, kde jsem v letech 2010-2018 provedl na 3 000 návštěvníků.

AKTIVITY:

 

KONTAKT:

Jan Psota
Hradešín 22
282 01 Český Brod
info.drobnepamatky@email.cz
www.facebook.com