Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Trubadúr (Tismice)

Trubadúr (Tismice)

PSOTA, Jan. Regionem po spirále času – „Den Země na Klepci“. Trubadúr 01/2007.
PSOTA, Jan. Drobné památky Tismic, Limuz a okolí. Trubadúr 02/2007.
PSOTA, Jan. V lednu vydáme publikaci. Trubadúr 01/2009.
PSOTA, Jan. Den Země přilákal téměř 600 návštěvníků. Trubadúr 02/2009.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci IV. Na Klepec zavítalo 700 návštěvníků. Trubadúr 02/2010.
PSOTA, Jan. Dopis Jana Psoty k připravované publikaci o klepci. Trubadúr 02/2010.
PSOTA, Jan. Na Klepci se slavilo, žíznilo i hasilo. Trubadúr 02/2011.
PSOTA, Jan. Tismice ve Zlaté knize (urbář Kosteleckého panství) z roku 1677. Trubadúr 1. 05/2014.
PSOTA, Jan. Nová publikace o vrchu Klepci. Trubadúr 2. 11/2015.
PSOTA, Jan. Svatováclavské slavnosti v Limuzích. Trubadúr 2. 11/2015.
PSOTA, Jan, KUCHAŘOVÁ, Veronika a Šárka RUMANOVÁ. Den Země na Klepci. Trubadúr 1. 05/2016.
PSOTA, Jan. Farní úřad a duchovní správci v Tismicích. Trubadúr 1. 05/2016.
PSOTA, Jan. Setkání v Limuzích. Trubadúr 2. 11/2016.
PSOTA, Jan. Svatováclavské slavnosti po osmé. Trubadúr 2. 11/2016.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci po jedenácté. Trubadúr 1. Léto/2017.
PSOTA, Jan. Poděkování organizátorům. Trubadúr 1. Léto/2017.

REPORTÁŽE

(ou). Svatováclavské posvícení v Limuzích. Trubadúr 03/2009.
ZDRAŽILOVÁ, Martina. Dny evropského dědictví v Tismicích. Trubadúr 03/2010.
COOMBESOVÁ, Václava a Martina ZDRAŽILOVÁ. Poselství z Limuz. Trubadúr 01/2010.
ZDRAŽILOVÁ, Martina. Svatováclavské slavnosti v Limuzích. Trubadúr 03/2011.
COOMBESOVÁ, Václava. Svatováclavské slavnosti v Limuzích 2014. Trubadúr 4. 12/2014.