Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Limuzy

Škvorecké panství za vlády vévodkyně Marie Terezie Savojské (2022)

PSOTA, Jan. Škvorecké panství za vlády vévodkyně Marie Terezie Savojské. Jan Psota, 2022. ISBN 978-80-11-01443-8.

Setkání u Donáta

Vážení a milí čtenáři, regionální publikace Škvorecké panství za vlády vévodkyně Marie Terezie Savojské se tiskne a tak mi dovolte pozvat Vás k jejímu přivítání. Původní plánovaný sobotní termín přivítání knihy jsme po dohodě s tiskárnou přesunuli o týden na sobotu 21. května 2022 od 13 hodin u sochy sv. Donáta ve Škvorci, kde bude kniha poprvé představena veřejnosti (viz plakát).

Vzpomínka na vévodkyni Savojku

Dne 20. února 2022 uplynulo 250 let, co z tohoto světa odešla (†20. února 1772) vévodkyně Marie Terezie Savojská, rozená kněžna z Lichtenštejna. Je zcela možné, že vám její jméno přijde povědomé. Mohlo jste o ní číst nějaký zajímavý článek nebo dokumentárně hodnotnou a krásnou knihu od Petry Oulíkové (2019). Mnozí z nás vědomě nebo nevědomky procházíme kolem památek a objektů, které vévodkyně obnovila, vybudovala a vtiskla jim barokní tvář. Rád bych uctil nějakým způsobem památku této šlechtičny…

Svatováclavské Limuzy (2019)

PSOTA, Jan. Svatováclavské Limuzy. Úvaly. Obec Tismice, 2019. ISBN 978-80-270-6390-1.

Limuzy

Svatováclavské slavnosti v Limuzích

LimuzySvatováclavské slavnosti v Limuzích nemusím asi dlouze představovat. Je to mému srdci nejmilejší kulturní tradice, kterou jsem na Českobrodsku kdysi pomohl přivést na svět. Potkáme se tu již po desáté a pokaždé je ta oslava jiná, zpestřená nějakým lokálním mezníkem, výstavou nebo projektem, který se podařilo místním posunout dál. Slavnost se podobá pikniku, setkání přátel, známých a rodiny. Setkání doprovází různá vystoupení, ochutnávky i objevy z historie. Letos do Limuz přivezu novou knihu. Je to speciální výroční publikace, kterou jsem se rozhodl napsat u příležitosti 150. výročí postavení limuzské kapličky. Bude k dostání jen na této akci, bude o ni obrovský zájem tak pospěšte, aby vám neutekla jako těch krásných 10 let. Knihu před kapličkou pokřtíme společně se zástupci spolku Život pod Klepcem a s vzácným hostem – historikem PhDr. Vladimírem J. Mrvíkem, PhD. v roli kmotra 🙂

 

Limuzy Limuzy Limuzy

Památník bojovníků obou světových válek Limuzy (2018)

Na návsi před kapličkou sv. Václava byl osazen žulový památník se jmény 20 spoluobčanů Limuz bojujících v 1. a 2. světové válce, a to: rakouští vojáci Josef Bada, Václav Bada, Stanislav Bambásek, Josef Beránek (†1915), Ferdinand Čmelík, Josef Čmelík, František Eliáš, Josef Fendrich,

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 5/2015 (2016)

MRVÍK, Vladimír Jakub – PSOTA, Jan. Neznámý hamfestní dvůr (čp. 5) v Limuzích – příspěvek k poznání sociálních a rodinných vazeb lokálních elit v raném novověku. In Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 5/2015. Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum v Čelákovicích, 2016.

Klepec. Vrch na Kolínsku (2016)

PSOTA, Jan et. al. Klepec. Vrch na Kolínsku. Jan Psota. Úvaly, 2016. ISBN 978-80-260-9319-0.

Infotabule Limuzy (2009)

Informační tabule o 2. stranách byla zpracována sponzorsky u příležitosti kulturní akce Limuzské posvícení. Texty a obrazové podklady zpracoval Jan Psota, grafiku sázel Ondřej Pavelka a dřevěné konstrukce informačních tabulí s lavičkami zhotovil truhlář Josef Běloch. Tabule byly osazeny 28. září 2009 a jejich vydavatelem je Obec Tismice.

Drobné památky v Úvalech a okolí (2009)

PSOTA, Jan – KYSELOVÁ, Petra – BEDNÁŘ, Milan – JINDŘICH, Jiří. Drobné památky v Úvalech a okolí. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí. Úvaly, 2009. ISBN 978-80-254-3000-2.