Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

MÍSTNÍ JMÉNA NA ČESKOBRODSKU – 04. MASOJEDY

Název obce v okrese Kolín může na první pohled připomínat souvislost s otráveným masem které mohl nějaký nepřítel políčit na dávné osadníky této vsi. Není tomu tak. Jde o složeninu podstatného jména „maso“ a staroslovanského slovesa „jiesti = jíst“.

Vesnice za své pojmenování vděčí oblibě tamních obyvatel v pojídání masa, což bývala v dávných dobách záliba na vesnici nepříliš obvyklá a nevídaná. Maso bývalo spíše svátečním pokrmem a mnohem častěji byste v jiných obcích a osadách ve středověku narazili na vesničany pojídat ochucené kaše na obilné bázi. Může to znamenat, že tamní obyvatelé si mohli „zabíjačku“ dovolit častěji než v okolních obcích? Je to možné. Všimněme si v blízkém i vzdálenějším okolí našich Masojed několika obdobných složenin v názvech obcí. Geograficky nejblíže leží Kozojedy (v Čechách pět obcí), dále Konojedy (v Čechách dvě obce) a nejdále u Sázavy leží Mrchojedy. Můžeme se setkat také s názvem Srnojedy (okres Pardubice) nebo Kurojedy (místní část města Bor v okrese Tachov). Všechna tato jména odkazují na pojídání jistého druhu masa – kozího, koňského, srnčího, kuřecího. Nejhůře na tom byli osadníci v Mrchojedech, kde tamní konzumovali zkažené maso. Vraťme se ale k našim Masojedům. Tvar názvu se od středověku výrazně nezměnil, pouze se liší zápis závislý na gramatické zdatnosti písaře: Massoged (1342), Masogied (1392), Massogedy (1542), Masoujedy (1579), Masogedy (1654) nebo Masojet (1764-1767).

Pokud se zaměříme na nejstarší písemnou zmínku o obci, ve Státním oblastním archivu v Třeboni se dochoval pergamen z 25. ledna 1342 vydaný v Praze a opatřený velkou jezdeckou pečetí českého a polského krále Jana Lucemburského. Král tehdy daroval rytíři a leníkovi Hronovi z Masojed (MASSOGED) za vykonané služby v ušlechtilé manství Novou Ves (dnes Nová Ves II u Českého Brodu) se všemi užitky včetně dědičné krčmy (hostince). Léno chápejme jako jistý druh užívání a správy královského majetku. Nicméně by mě zajímalo, jak se na darovací listinu tvářil biskup Jan z Dražic, jemuž Nová Ves patřila jako jedna z nemovitostí biskupského panství (distriktu) k biskupovu Českému Brodu. Musela se do majetku města vrátit, protože se mezi jeho nemovitostmi roku 1382 opět vyskytuje. Další leník jménem Jan z Masojed (snad syn nebo jiný příbuzný) držel o 18 let později Masojedy i sousední Doubravčice, ale pouze do 16. června 1360, kdy obě vesnice prodal mindenskému biskupovi Dětřichovi z Portic pro nově zakládaný klášter ve Skalici u Kouřimi (dnes Klášterní Skalice). Císař Karel IV. obě prodávané vesnice zbavil manského závazku, aby je klášter mohl užívat jako dědičný majetek a volně s nimi nakládat. (pokračování příště)