Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

ohlédnutí za rokem 2019

Vážení přátelé,
čtenáři a následovníci. Rok se s rokem schází a tak mi dovolte, abych vám všem – se kterými jsem neměl možnost vidět se před vánočními svátky naživo – popřál v nadcházejícím roce 2020 pevné zdraví. Lásku i úspěch v rodině, kariéře i zaměstnání si každý dokážeme vytvořit. 🙂

Na závěr každého roku se sluší popřemýšlet o tom, co se podařilo a pokud byly nějaké nezdary, zaměřit se na ně a pokusit se je pro příště zlepšit nebo posunout dál. Je to také doba vytyčení nových cílů, projektů, aktivit a změn v roce, který nás čeká 🙂

Pokud smím a mohu bilancovat o vlastních aktivitách pro milovaný region Českobrodska, měl jsem tu čest a štěstí během roku 2019 vydat dvě historické knihy o dějinách Doubravčic, kapličce v Limuzích a jednu recenzovanou studii o svobodnickém dvoře v Břežanech II. První z výpravných knih doslova strhla všechna očekávání i aplikované metody a během roku 2020 se kniha utká v souboji o 2 literární ceny. Na jaře se podařilo na mém rodném Hradešíně poněkud v tichosti odhalit pamětní desku na počest Antonína Švehly, v Kostelci nad Černými lesy se podařilo podnítit u podobně smýšlejících přátel založení nového vlastivědného Spolku Černokosteleckého.

Na Hradešín se podařilo pozvat docentku Ing. arch. Milenu Hauserovou, CSc. z Fakulty architektury ČVUT Praha, která na kostele sv. Jiří vede s doktorandy semestrální terénní průzkum. Na počátku loňského roku jsem měl tu možnost reprezentovat zasněžené Rostoklaty a obnovený kostel sv. Martina v oblíbeném pořadu Toulavá kamera, na podzim vrch Klepec v Přišimasech v dalším oblíbeném pořadu Magazín záhad a některé další umělecké a přírodní památky z Českobrodska v rozhlasovém pořadu Česko země neznámá. Mimo jiné mi letos byla udělena audience od pražského arcibiskupa a kardinála Dominika Duky. Zavzpomínat na vše, co se událo během 2019 by bylo na dlouho. Výčet všech mých kulturních krůčků a kroků můžete najít na osobních stránkách www.janpsota.cz, které se momentálně přestavují 🙂

Letošní rok přinesl asi největší počet kulturních a společenských akcí pro veřejnost, které jsem vytvořil nebo na nichž jsem mohl aktivně vystoupit. Ať to byly přednášky, komentované výklady, výstavy, autogramiády, autobusové zájezdy, prezentace nebo besedy se čtenáři a natáčení. Není důležitý jejich počet, ale důraz na vlastní přípravy, kdy se vždy pokouším připravit na vystoupení tak, abych předal polozapomenutý objev nebo výsledek svého archivního bádání. Navštívil jsem obce a místa, která jsem si přál navštívit a setkání se čtenáři nebo výletníky byla vždy úžasnou příležitostí, jak se vzájemně dobít informacemi nebo inspirací.

Děkuji vám za vaši přízeň. Děkuji za to, že podporujete mé regionální aktivity a že jste součástí mého života. Budu se s Vámi po Novém roce opět těšit na viděnou na nějaké kulturní akci nebo vystoupení, ať už příležitostně či pravidelněji 🙂 Krásný rok 2020 přeje Jan Psota z Hradešína


Foto © Jaroslav Bejšovec