Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Category Archives: Informační tabule

Infotabule Dobré Pole – Honzíkova cesta (2022)

Informační tabule o 1 panelu byla zpracována na téma historie lokality V Sítinách na katastru obce Vitice pro místní část Dobré Pole a Honzíkovu stezku. Stezku vysekával a obnovoval vlastními silami Jan Urban z Dobrého Pole a v jejím středu poblíž zaniklého lomu vzniklo odpočinkové místo s altánem, totemem a dřevořezem ženského obličeje od Jany Ederové z Jevan. Informační deska zpracovaná během léta a podzimu 2022 byla osazena do terénu 19. prosince 2022. Texty a obrazové podklady zpracoval Jan Psota, grafiku sázel Martin Poledník v grafické dílně Typol Úvaly. Vydavatelem infotabule je Obec Vitice, která zřídila dřevěný panel i altán.

NS Přišimasy (2018)

Naučná stezka o 3. panelech (Přišimasy, Horka, Skřivany) byla zpracována na téma historie místních částí obce Přišimasy. První práce na stezce byly prováděny roku 2012 a dokončeny roku 2017. Panely byly představeny poprvé na 11. ročníku Dne Země na Klepci 15. dubna 2017. Texty a obrazové podklady zpracoval Jan Psota, grafiku sázel Martin Poledník v grafické dílně Typol Úvaly. Tabule byla osazena s časovým odstupem 30. června 2018 v rámci Slavnosti sv. Petra a Pavla s komentovanou vycházkou a jejím vydavatelem je Obec Přišimasy.

NS Městská stezka Úvaly (2017)

Naučná stezka o 9. panelech (Nádraží, Viadukt, Rybník, Lom, Hostín, Náměstí, Vinice, Hodov a Mlýn) byla zpracována v letech 2015 – 2017 pod vedením spolku Otevřené Úvaly ve spolupráci Města Úvaly, Klubu Českých turistů a Městského muzea v Čelákovicích. Texty a obrazové podklady zpracoval Jan Psota, autorsky se podíleli archeolog Mgr. Pavel Snítilý, geolog RNDr. Jaroslav Novák a grafiku sázela Veronika Čejková. Tabule byly osazeny 28. října 2017 a jejich vydavatelem je Město Úvaly.

Infotabule Květnická studánka (2017)

Informační tabule byla zpracována u příležitosti kompletní obnovy Květnické studánky v projektu Živé studánky společnosti Toma, která byla obnovena ve spolupráci společnosti Toma, ZO ČSOP a Obce Květnice po vítězství ve veřejném hlasování. Text zpracoval sponzorsky Jan Psota. Tabule byla osazena 24. října 2017 a jejím vydavatelem je Obec Květnice.

NS Hradešín: refit (2015)

U naučné stezky o 5. panelech (uvítací tabule, historie, fara, kostel sv. Jiří, vyhlídka) a 1. tabulce (kaplička sv. Jana Nepomuckého) z roku 2005 byl proveden refit vandalsky rozbitého panelu Vyhlídka, který byl revidován a obnoven u příležitosti oslav 1 100 let Hradešína. Texty a obrazové podklady zpracoval sponzorsky Jan Psota, grafiku sázel Martin Poledník v grafické dílně Typol Úvaly. Tabule byla osazena 12. září 2015 a jejím vydavatelem je Obec Hradešín.

Infotabule Lom Vrátkov (2013)

Informační tabule o 2. stranách byla zpracována na téma geologické minulosti lomu u obce Vrátkov. Texty a obrazové podklady zpracoval Jan Psota a grafiku sázel Martin Poledník v grafické dílně Typol Úvaly. Tabule byla osazena 27. října 2013 a jejím vydavatelem je občanské sdružení Rozvoj Vrátkova.

NS Štolmíř (2013)

Naučná stezka o 4. panelech byla zpracována sponzorsky u příležitosti oslav 730. výročí místní části Štolmíř 13. října 2013. Texty a obrazové podklady zpracovával kolektiv autorů pod vedením Renáty Vavrekové ve spolupráci s Janem Psotou, který prováděl konzultace a korektury. Na naučné stezce dále spolupracovali historik PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD. nebo bývalá ředitelka Státního okresního archivu v Kolíně Zuzana Miškovská. Tabule byly osazeny 13. října 2013 a jejich vydavatelem je obecně prospěšná společnost M’am’aloca.

Infotabule Vrátkov (2012)

Informační tabule o 2. stranách byla zpracována na téma historie obce Vrátkov a představena 1. října 2011 na kulturní akci Vrátkovský groš a Jabkobraní u příležitosti slavnosti 630. výročí obce, kde byla darována obci. Texty a obrazové podklady zpracoval Jan Psota, grafiku sázel Martin Hlavička. Tabule byly osazeny s větším odstupem času 15. listopadu 2012 a jejich vydavatelem je občanské sdružení Rozvoj Vrátkova.

Infotabule Tismice (2012)

Informační tabule o 2. stranách byla zpracována na téma historie obce a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na informační tabuli byla použita historická mědirytina kostela z poloviny 19. století z archivu Jana Psoty. Tabule byla osazena 16. září 2012 a jejím vydavatelem je Obec Tismice.

NS Údolím Šembery (2011)

Naučná stezka o 12. panelech byla zpracována Ekocentrem Koniklec ve spolupráci s MAS Pošembeří a smluvní spolupráci s Janem Psotou, který prováděl konzultace, korektury a dodal textové a obrazové podklady pro informační panel Hrad Šember. Tabule byly osazeny 10. září 2011 a jejich vydavatelem je město Český Brod.