Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Benefiční koncert pro Štolmíř!

Dovolte mi vás pozvat v sobotu 25. září 2021 od 15.00 hodin do Štolmíře na benefiční koncert, uspořádaný na počest mladé, talentované ale předčasně zemřelé harfistky, štolmířské a škvorecké osobnosti Anny Boženy Vykoukalové (1865-1888). V kostele se k připomenutí jejího hudebního talentu ve snaze záchránit kostel setkají současné mladé talentované dívky v rámci harfového souboru Harfičky, které jinak tiché barokní prostory kostela rozezní strunami harf, pod uměleckým vedením Pavly Vondráčkové Jahodové.

Překrásný kostel sv. Havla ve Štolmíři u Českého Brodu potřebuje péči a je nesmírně důležité uchovat tuto stavitelskou barokní perlu nejen pro naši přítomnost, ale zejména pro ty, kteří přijdou po nás. Kostel je ve špatném technickém stavu a tak se každá pomoc, která vynese finanční prostředky na jeho záchranu počítá a je vítána s otevřenou náručí a srdcem. Přidejte se a přijměte pozvání k dobrému úmyslu a přátelskému setkání. Na pořadu spolupracuje obecně prospěšná společnost M’am’aloca a výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na transparentní účet na obnovu kostela sv. Havla.

Souznění a mnohovrstevnatý soulad harfového koncertu bude v příhodných momentech střídat mluvený projev dvou hostí, průvodce pořadu pana Rudolfa Kvíze a pana Jana Psoty, které svedla cesta ke společné kulturní události po dlouhých 15 letech a kteří přítomným návštěvníkům mluveným slovem představí vystupující soubor, hrané party zvučných autorů, ale i medailony o historii kostela jako místu setkání, o Anně Boženě Vykoukalové jako osobnosti a Svatováclavské legendě jako tisíciletém příběhu dávného setkání dvou elit, které Štolmíř vynesly až do veršované kroniky tzv. Dalimila.

Nezapomeňte si včas zaškrtnout správné datum, místo i čas a budeme se s Vámi těšit na viděnou a na slyšenou ve Štolmíři.

Více najdete v přiloženém plakátku nebo v reportáži otištěné v regionálních novinách Zápraží 9/2021.