Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Český Brod

Dějiny královského města Český Brod (2021)

MRVÍK, Vladimír Jakub. Dějiny královského města Český Brod. Město Český Brod. Český Brod, 2021. ISBN 978-80-270-9575-9

Česká televize – Českobrodské podzemí (2021)

Druhá plnohodnotná spolupráce s redaktorem Martinem Doubkem proběhla v Českobrodském podzemí. Ve spolupráci s Informačním centrem Český Brod, proběhlo natáčení 6. března 2021, během něhož vystoupila za centrum Ing. Klára Tesaříková a Jan Psota, autor scénáře a postsynchronu pro Jana Navrátila. Redaktor reportáž poskytl jako iReportér dramaturgii České televize, která reportáž využila dokonce do tří pořadů – premiéra proběhla 13. března 2021 v pořadu Studio 6 Víkend, druhá premiéra se uskutečnila 15. března 2021 v pořadu Déčko zprávičky a třetí premiéra se odehrála 11. dubna 2021 v pořadu Zajímavosti z regionů.

NS Štolmíř (2013)

Naučná stezka o 4. panelech byla zpracována sponzorsky u příležitosti oslav 730. výročí místní části Štolmíř 13. října 2013. Texty a obrazové podklady zpracovával kolektiv autorů pod vedením Renáty Vavrekové ve spolupráci s Janem Psotou, který prováděl konzultace a korektury. Na naučné stezce dále spolupracovali historik PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD. nebo bývalá ředitelka Státního okresního archivu v Kolíně Zuzana Miškovská. Tabule byly osazeny 13. října 2013 a jejich vydavatelem je obecně prospěšná společnost M’am’aloca.

NS Údolím Šembery (2011)

Naučná stezka o 12. panelech byla zpracována Ekocentrem Koniklec ve spolupráci s MAS Pošembeří a smluvní spolupráci s Janem Psotou, který prováděl konzultace, korektury a dodal textové a obrazové podklady pro informační panel Hrad Šember. Tabule byly osazeny 10. září 2011 a jejich vydavatelem je město Český Brod.

NS Zahrady (2008)

Naučná stezka o 5. panelech byla zpracována ZO ČSOP Koniklec ve spolupráci s Janem Psotou, který využil na stezce smluvně aplikoval drobnou grafickou výmalbu a prováděl korektury jednotlivých panelů. Tabule byly osazeny 31. května 2008 a jejich vydavatelem je město Český Brod.