Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Category Archives: Odborné studie

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 7/1 (2019)

PSOTA, Jan. Dějiny neznámého svobodnického dvora v Břežanech II. In Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 7/1. Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Městské muzeum v  Čelákovicích a Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2019

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 5/2015 (2016)

MRVÍK, Vladimír Jakub – PSOTA, Jan. Neznámý hamfestní dvůr (čp. 5) v Limuzích – příspěvek k poznání sociálních a rodinných vazeb lokálních elit v raném novověku. In Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 5/2015. Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum v Čelákovicích, 2016.

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3/2013 (2014)

JIRÁK, Matouš. Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna v revírech Lesního úřadu Nové dvory. In Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3/2013. Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum v Čelákovicích, 2014.

Památky středních Čech. 23/1 (2009)

KIBIC, Karel – ZEMKOVÁ, Michaela. Ke stavební historii kostela sv. Martina v Rostoklatech. In Památky středních Čech. Časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. Praha. Národní památkový ústav, 2009. 23/1.

Památky středních Čech. 21/2 (2007)

PSOTA, Jan – BEDNÁŘ, Milan – JINDŘICH, Jiří. Kamenný most přes Výmolu u Škvorecké obory. In Památky středních Čech. Časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. Praha. Národní památkový ústav, 2007. 21/2.

Historický sborník 2005 (2006)

PROCHÁZKA, Vladislav (eds.). Historický sborník Úvaly 2005. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, 2006.