Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Hradešín

MÍSTNÍ JMÉNA NA ČESKOBRODSKU – 03. HRADEŠÍN

Název obce v okresu Kolín je od 18. století vysvětlován jako prostá složenina slov Hrad Ešín, označující mytologický knížecí hrad.

Kulturní podzim 2020 s Honzou Psotou

Vážení a milí přátelé, zde si vám dovoluji nabídnout několik chystaných kulturních akcí na letošní podzim, a to za obce, spolky ale i organizované ve vlastní režii. Letos se spolu nesetkáme na tradiční akci Svatováclavské slavnosti, kterou jsem zakládal, ale určitě se můžeme setkat jinde.

Pamětní deska Hradešín (2019)

Plechová smaltová pamětní tabulka s názvem Švehlova zahrádka byla osazena dodatečně ke 100. výročí republiky na historické návsi Hradešína v místech zaniklé kovárny čp. 14, když bylo upuštěno od výsadby lípy republiky.

Ocenění hradešínského rodáka – Rozhovor: Jan Psota (2018)

Rozhovor šéfredaktora Petra Vančy z 10. prosince 2018 pro předvánoční vydání Hradešínského zpravodaje 4/2018. S Petrem jsem měl tu čest v letech 2015-2018 spolupracovat na uvedeném zpravodaji, který jsme i založili.

Pátrání po hrdinech (2018)

PSOTA, Jan et al. Pátrání po hrdinech. Úvaly. Spolek sousedů, 2018. ISBN 978-80-270-4318-7.

Památník obětem obou světových válek Hradešín (2018)

Památník obětem obou světových válek postavený roku 1920 u budovy bývalé základní školy čp 73 byl roku 2018 doplněn o 2 nově dohledaná jména obětí: legionář Červinka Vladimír a Soukup Vladimír.

NS Hradešín: refit (2015)

U naučné stezky o 5. panelech (uvítací tabule, historie, fara, kostel sv. Jiří, vyhlídka) a 1. tabulce (kaplička sv. Jana Nepomuckého) z roku 2005 byl proveden refit vandalsky rozbitého panelu Vyhlídka, který byl revidován a obnoven u příležitosti oslav 1 100 let Hradešína. Texty a obrazové podklady zpracoval sponzorsky Jan Psota, grafiku sázel Martin Poledník v grafické dílně Typol Úvaly. Tabule byla osazena 12. září 2015 a jejím vydavatelem je Obec Hradešín.

Toulavá kamera 20 (2015)

MARŠÁL, Josef – PODHORSKÝ, Marek – TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 20. Česká televize, Freitag & Berndt. 2015. ISBN 978-80-7445-162-1.

Toulavá kamera – Hradešín (2014)

Kolínská dvojice redaktor Roman Šulc a kameraman Jan Kubka přijeli 22. března 2014 natáčet v pořadí již 57. reportáž o kostele sv. Jiří na Hradešíně. Jan Psota zajistil některé synchrony a historické fotografie pro reportáž. O dějinách stavby promluvil českobrodský historik PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD., za Klub přátel historie a přírody Úval a okolí vystoupila a o pohanské pověsti pohovořila historička Mgr. Petra Kyselová a jednotlivé části kazatelny v ohradní zdi kostela popsal ředitel obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří Mgr. Miloslav Oliva. Reportáž byla odvysílána poprvé 8. června 2014 na ČT1 od 10.00 hodin.

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3/2013 (2014)

JIRÁK, Matouš. Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna v revírech Lesního úřadu Nové dvory. In Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3/2013. Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum v Čelákovicích, 2014.