Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Monthly Archives: Leden 2000

Tuklatské novinky

PSOTA, Jan. Nová publikace o vrchu Klepci. Tuklatské novinky. 03/2015.

Černokostelecký zpravodaj

PSOTA, Jan. Černokostelecký poklad. Černokostelecký zpravodaj. 06/2019.
PSOTA, Jan. Kostelec vydal další stříbrný poklad. Černokostelecký zpravodaj. 07/2019.

Klánovický zpravodaj

PSOTA, Jan. Dějiny zaniklé vsi Lhotka u Úval I. Klánovický zpravodaj 03/2008.
PSOTA, Jan. Dějiny zaniklé vsi Lhotka u Úval II. Klánovický zpravodaj 04/2008.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci II. Klánovický zpravodaj 04/2008.
PSOTA, Jan. Dějiny zaniklé vsi Lhotka u Úval III. Klánovický zpravodaj 05/2008.

Trubadúr (Tismice)

PSOTA, Jan. Regionem po spirále času – „Den Země na Klepci“. Trubadúr 01/2007.
PSOTA, Jan. Drobné památky Tismic, Limuz a okolí. Trubadúr 02/2007.
PSOTA, Jan. V lednu vydáme publikaci. Trubadúr 01/2009.
PSOTA, Jan. Den Země přilákal téměř 600 návštěvníků. Trubadúr 02/2009.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci IV. Na Klepec zavítalo 700 návštěvníků. Trubadúr 02/2010.
PSOTA, Jan. Dopis Jana Psoty k připravované publikaci o klepci. Trubadúr 02/2010.
PSOTA, Jan. Na Klepci se slavilo, žíznilo i hasilo. Trubadúr 02/2011.
PSOTA, Jan. Tismice ve Zlaté knize (urbář Kosteleckého panství) z roku 1677. Trubadúr 1. 05/2014.
PSOTA, Jan. Nová publikace o vrchu Klepci. Trubadúr 2. 11/2015.
PSOTA, Jan. Svatováclavské slavnosti v Limuzích. Trubadúr 2. 11/2015.
PSOTA, Jan, KUCHAŘOVÁ, Veronika a Šárka RUMANOVÁ. Den Země na Klepci. Trubadúr 1. 05/2016.
PSOTA, Jan. Farní úřad a duchovní správci v Tismicích. Trubadúr 1. 05/2016.
PSOTA, Jan. Setkání v Limuzích. Trubadúr 2. 11/2016.
PSOTA, Jan. Svatováclavské slavnosti po osmé. Trubadúr 2. 11/2016.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci po jedenácté. Trubadúr 1. Léto/2017.
PSOTA, Jan. Poděkování organizátorům. Trubadúr 1. Léto/2017.

REPORTÁŽE

(ou). Svatováclavské posvícení v Limuzích. Trubadúr 03/2009.
ZDRAŽILOVÁ, Martina. Dny evropského dědictví v Tismicích. Trubadúr 03/2010.
COOMBESOVÁ, Václava a Martina ZDRAŽILOVÁ. Poselství z Limuz. Trubadúr 01/2010.
ZDRAŽILOVÁ, Martina. Svatováclavské slavnosti v Limuzích. Trubadúr 03/2011.
COOMBESOVÁ, Václava. Svatováclavské slavnosti v Limuzích 2014. Trubadúr 4. 12/2014.

Kozojedský zpravodaj

Na jaře 2019 jsem se stal po dohodě s Obcí Kozojedy smluvním redakčním korespondentem obecního periodika Kozojedský zpravodaj.

Obecní zpravodaj (Mukařov)

PSOTA, Jan. Setkání nad starými kronikami. Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku. 9/2020.
PSOTA, Jan. Medailony mukařovské minulosti. Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku. 11/2020.

Informační zpravodaj Tuklaty a Tlustovousy

PSOTA, Jan. V lednu vydáme publikaci. Informační zpravodaj. 04/2008.

Rostoklatský zvěstovatel

PSOTA, Jan. Regionem po spirále času „Den Země na Klepci“. Rostoklatský zvěstovatel 40. 04/2007.
PSOTA, Jan. Pozvání na regionální akci Den Země na Klepci II. Rostoklatský zvěstovatel 50. 04/2008.
PSOTA, Jan. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí. Rostoklatský zvěstovatel 57. 01/2009.
PSOTA, Jan. Nová informační tabule. Historie Nové Vsi II a Rostoklat – 1. část. Rostoklatský zvěstovatel 76. 01/2011.
PSOTA, Jan. Historie Nové Vsi II a Rostoklat – 2. část. Rostoklatský zvěstovatel 77. 02/2011.
PSOTA, Jan. Historie Nové Vsi II a Rostoklat – 3. část. Rostoklatský zvěstovatel 78. 03/2011.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci. Rostoklatský zvěstovatel 78. 03/2011.
PSOTA, Jan. Historie Nové Vsi II a Rostoklat – 4. část. Rostoklatský zvěstovatel 79. 04/2011.
PSOTA, Jan. Historie Nové Vsi II a Rostoklat – 5. část. Rostoklatský zvěstovatel 80. 05/2011.
PSOTA, Jan. Historie Nové Vsi II a Rostoklat – 6. část. Rostoklatský zvěstovatel 81. 06/2011.
PSOTA, Jan. Chrustoklaty na úsvitu dějin. Rostoklatský zvěstovatel 93. 10/2012.
PSOTA, Jan. [Vizitační zpráva 1631 a grunty 1706]. Rostoklatský zvěstovatel 97. 02/2013.
PSOTA, Jan. Historie domů v Rostoklatech. Rostoklatský zvěstovatel 108. 01/2014.
PSOTA, Jan. Pošta v Rostoklatech slaví 110 let. Rostoklatský zvěstovatel 113. 06/2014.
PSOTA, Jan. Příběh oltářních obrazů kostela sv. Martina v Rostoklatech. Rostoklatský zvěstovatel 118. 12/2014.
PSOTA, Jan. Rostoklaty a prohnaná Eliška z Landštejna – 1. část. Rostoklatský zvěstovatel 121. 03/2015.
PSOTA, Jan. Rostoklaty a prohnaná Eliška z Landštejna – 2. část. Rostoklatský zvěstovatel 122. 04/2015.
PSOTA, Jan. Rostoklaty a prohnaná Eliška z Landštejna – 3. část. Rostoklatský zvěstovatel 123. 05/2015.
PSOTA, Jan. Rostoklaty a prohnaná Eliška z Landštejna – 4 část (dokončení). Rostoklatský zvěstovatel 125. 07/2015.
PSOTA, Jan. Nová publikace o vrchu Klepci. Rostoklatský zvěstovatel 126. 09/2015.
PSOTA, Jan. Kousek kratochvilné historie. Spiknutí domkařů v Rostoklatech proti ševci a obecnímu úřadu (1894). Rostoklatský zvěstovatel 131. 02/2016.
PSOTA, Jan. Nová kniha o Klepci v prodeji. Rostoklatský zvěstovatel 135. 06/2016.
PSOTA, Jan. Rezervujte si knihu Jana Psoty. Rostoklatský zvěstovatel 167. 05/2019.
PSOTA, Jan. Knižní novinky nejen k Vánocům. Rostoklatský zvěstovatel 171. 11/2019.
PSOTA, Jan. Natáčení v kostele sv. Martina. Rostoklatský zvěstovatel 175. duben-červen 2020. 06/2020.
PSOTA, Jan. Rybník na návsi v Rostoklatech. Rostoklatský zvěstovatel 175. duben-červen 2020. 06/2020.
PSOTA, Jan. Šťastný návrat do Rostoklat. Rostoklatský zvěstovatel 176. 12/2020.
PSOTA, Jan. Vyšla nová kniha o kostele sv. Martina. Rostoklatský zvěstovatel 176. 12/2020.

Škvorecký zpravodaj

PSOTA, Jan. Škvorec městysem. Škvorecký zpravodaj [1.] 04/2007.
PSOTA, Jan. Domaslav ze Škvorce. Škvorecký zpravodaj [2.] 08/2007.
PSOTA, Jan. Drobné památky Škvorce a okolí – výzva občanům. Škvorecký zpravodaj [2.] 08/2007.
PSOTA, Jan. Škvorecký jarmark aneb obnova staré tradice. Škvorecký zpravodaj [3.] 05/2008.
PSOTA, Jan. Škvorecký zámek odkryl další odkaz minulosti. Škvorecký zpravodaj [3.] 05/2008.
PSOTA, Jan. Zveme Vás na Den Země na Klepci IV. Škvorecký zpravodaj [7.] 03/2010.
PSOTA, Jan. Dějiny zaniklé vesnice Křimín. Škvorecký zpravodaj [9.] 08/2010.
PSOTA, Jan. Škvorecký jarmark II. Škvorecký zpravodaj [10.] 10/2010.
PSOTA, Jan. Škvorecký zámek praskal ve švech. Škvorecký zpravodaj [10.] 10/2010.

Dobrý Den

PSOTA, Jan. Dobrý den (nulté číslo) 12/2005.
PSOTA, Jan. Dějiny a významná výročí – zprávy z archivů. Dobrý den 1. 04/2006.
PSOTA, Jan. Pár řádků o hradešínském fotbale. Dobrý den 1. 04/2006.
PSOTA, Jan. Řádění „červeného kohouta“ na Hradešíně. Dobrý den 2. 09/2006.
PSOTA, Jan. Dixifest na Hradešíně. Dobrý den 2. 09/2006.
PSOTA, Jan. Kronikář občanům. Dobrý den 2. 09/2006.
PSOTA, Jan. Hradešínské procesí. Dobrý den 3. 11/2006.
OLIVA, Jakub a Jan PSOTA. Tajemství autobusu v Úvalech. Dobrý den 4. 12/2006.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci – 21. 4. 2007. Dobrý den 5. 04/2007.
PSOTA, Jan. Gruntovní kniha – 300 let Hradešína. Dobrý den 5. 04/2007.
PSOTA, Jan. Drobné památky na Hradešíně a okolí – výzva občanům. Dobrý den 6. 09/2007.
PSOTA, Jan. Kronika obce – Výbor z Gruntovní knihy. Dobrý den 6. 09/2007.
PSOTA, Jan. 1. adventní koncert v kostele sv. Jiří. Dobrý den 7. 12/2007.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci 2 Déšť nás neodradil. Dobrý den 8. 05/2008.
PSOTA, Jan. Kalendárium s koncovkou ’08 – 1. část. Dobrý den 8. 05/2008.
PSOTA, Jan. Škvorecký zámek má šanci na záchranu. Dobrý den 9. 09/2008.
PSOTA, Jan. Kalendárium s koncovkou ’08 – 2. část. Dobrý den 10. 12/2008.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci IV. Dobrý den 11. 03/2010.