Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Bilance a plán činnosti 2021

Vážení a milí čtenáři, následovníci a příznivci, pomineme-li nepříznivý vliv pandemického stavu a vládních nařízení na kulturně-společenské dění nejen na Českobrodsku, můžeme rok 2020 vnímat i v pozitivním pohledu. V následujícím příspěvku se ohlédneme a zhodnotíme činnost v uplynulém roce a nahlédneme pod pokličku chystaných projektů a pokračující spolupráce v regionu na rok 2021.

PŘEHLED UPLYNULÉHO ROKU

KNIHA – v prosinci se podařilo Obci Rostoklaty s mírným odkladem vydat drobnou autorskou publikaci v podobě průvodce kulturní památkou pod názvem Kostel sv. Martina v Rostoklatech, kde se soustředily nové poznatky získané během generální rekonstrukce kostela v letech 2009-2018. Kniha je dostupná výhradně v úředních hodinách na OÚ Rostoklaty (Rostoklaty 32), nejlépe po předchozím telefonickém kontaktu a po rozvolnění bude dostupná i v kostele sv. Martina turistické i čtenářské veřejnosti. REDAKCE – na podzim jsem se stal po 5 letech opět smluvním korespondenčním redaktorem regionálních novin, a to od října 2020 nejprve pro mutaci Náš region Sever šéfredaktorky Andrey Cerqueirové a od února 2021 také pro mutaci Náš region Kolínsko editora Martina Solara. Oběma mutacím jsem nabídl model autorského seriálu Po stopách našich obcí, který se zabývá výkladem názvů obcí, nejstarších písemných zmínek, mezníky a komunálními symboly obcí zájmové oblasti. Prvotní myšlenky seriálu vznikly pro původní redakci Náš region Severovýchod, kde jsem měl tu čest v letech 2007-2015 obdobně spolupracovat. OBECNÍ MÉDIA – v průběhu roku 2020 jsem publikoval smluvní populárně-naučné seriály na téma lokální a regionální historie v papírově tištěných obecních periodikách: Kozojedský zpravodaj, Doubravčický zpravodaj a Štíhlický zpravodaj (kde působím od roku 2019 jako šéfredaktor). Mimosmluvní články vycházely také v Rostoklatském zvěstovateli, Zpravodaji (Oleška), Životě Úval, aj. SPOLKY – během roku 2020 jsem působil ve dvou vlastivědných spolcích, a to v Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí (od 2017) se sídlem v Úvalech a ve Spolku Černokosteleckém (od 2019) se sídlem v Kostelci nad Černými lesy – v obou ve funkci předsedy a zakladatele. Úvalský Klub uspořádal v září velmi náročnou vzpomínkovou akci 175 let železnice ve spolupráci s národním dopravcem České dráhy a Městem Úvaly. Ve druhém spolku jsem po administrativních krocích pro založení na počátku roku 2020 po problémech na vlastní žádost ukončil a na funkci předsedy i člena spolku jsem rezignoval. KULTURA – v roce 2020 se podařilo uspořádat několik zajímavých kulturních akcí v Doubravčicích, Olešce, Úvalech, Mukařově, Škvorci a na Hradešíně, z nichž některé byly do jisté míry postiženy vládními opatřeními a několik připravených akcí pro Kostelec nad Černými lesy nebo Úvaly muselo být bez náhrady zrušeno. V prosinci proběhl v rámci slavnostního otevření Obecní knihovny v Doubravčicích historicky první 2,45 hodinový online živý rozhovor se čtenáři a omezeným počtem účastníků, kde jsme si mohli vyzkoušet nový způsob komunikace.

PLÁNY A PROJEKTY 2021

KNIHY – na rok 2021 se připravují dva nové projekty. První populárně-naučná monografie bude zpracována v lednu až září pro Obec Doubek na téma historie této malebné obce. Druhá regionálně laděná spoluautorská publikace (napsaná v létě 2020), se bude zabývat medailony z obcí Škvoreckého panství. Autorsky se na knize bude podílet kreslíř Jiří Filípek a vznikající kniha bude mít několik přidaných hodnot – zapojení veřejnosti a obcí, vevázaná mapa, dedikace knihy ke 400. výročí památky renesanční osobnosti Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic. INFOTABULE – na rok 2021 se chystají dva projekty. První informační tabule o dějinách obce vznikne jako postprodukt vznikající knihy pro Obec Doubek. Druhý projekt v podobě krátké naučné stezky vznikne pro Obec Štíhlice. REDAKCE – seriál Po stopách našich obcích poběží po celý rok 2021 v mutacích Náš region Sever a Náš region Kolínsko. OBECNÍ MÉDIA – pokračování smluvní spolupráce na populárně-naučných seriálech pro Kozojedský zpravodaj, Štíhlický občasník a Doubravčický zpravodaj (bude roku 2021 ukončena). PROJEKTY – s historikem Martinem Hůrkou se připravuje projekt s pracovním názvem Vodní díla na Výmole, zahrnující zpracování existujících a zaniklých mlýnů a rybníků na povodí Výmoly. Časový horizont a deadline zatím není definován. Pro Obec Olešku zpracovávám od roku 2020 knižní projekt na téma zpracování dějin všech 5 místních částí Olešky, který by měl být završen roku 2022 v podobě vydání výpravné knižní publikace. KULTURA – jediný ze skutečně nejistých plánů. Rád bych v roce 2021 uspořádal akce typu komentovaný výklad, naučná procházka či prohlídka památky, beseda či obecní slavnost ve spojitosti se slavnostním odhalováním nebo vítáním knihy či naučné stezky ve vlastní režii v Tuchorazi, Kostelci nad Černými lesy, Hradešíně, Škvorci, Doubku, Olešce, Klánovicích a Štolmíři. Vše se bude odvíjet pochopitelně od ukončení pandemického stavu a návratu k běžnému životu. Proto zůstávají plány pouze v konceptu a týká se to i akcí od obcí a spolků objednaných, tak i akcí pořádaných Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí.

Kéž se vše předsevzaté a naplánované vydaří. Co dalšího, zajímavého a dobrodružného přinese rok 2021, je psáno ve hvězdách nebo bílou křídou v komíně 🙂

S úctou, pozdravem a pevné zdraví všem přeje Jan Psota