Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Doubravčice

Slavnostní otevření knihovny a online rozhovor

Vážení a milí čtenáři, dovoluji si vás pozvat jménem týmu Obecní knihovny v Doubravčicích (Obecní 94, okres Kolín) pozvat 12. prosince 2020 na slavnostní otevření zbrusu nových prostor knihovny, kde proběhne online povídání s mou maličkostí o autorských knihách mapující regionální historii na Českobrodsku. Hlaste se prosím na uvedené emailové adrese. Budu se na vás těšit. Jan Psota

MÍSTNÍ JMÉNA NA ČESKOBRODSKU – 05. DOUBRAVČICE

Název obce v okrese Kolín býval ještě ve 20. století spojován s osobou polské kněžny Doubravky Přemyslovny (+977) českého původu, dcery českého knížete Boleslava I. Přestože by nás toto spojení těšilo,

Památník oběti 2. světové války Doubravčice (2020)

Žulová stéla s nápisovou deskou věnovanou vzpomínce na oběť 2. světové války Františka Nejedlého (*1892) v Doubravčicích čp. 59, byla usazena na historické návsi za prostorovou kapličkou sv. Jiří.

Kulturní podzim 2020 s Honzou Psotou

Vážení a milí přátelé, zde si vám dovoluji nabídnout několik chystaných kulturních akcí na letošní podzim, a to za obce, spolky ale i organizované ve vlastní režii. Letos se spolu nesetkáme na tradiční akci Svatováclavské slavnosti, kterou jsem zakládal, ale určitě se můžeme setkat jinde.

Doubravčice

Kniha Doubravčice nad říčkou Šemberou

Pětkrát se můžeme během října a listopadu setkat nad knihou Doubravčice nad říčkou Šemberou, a to buď v rámci samostatné besedy s autogramiádou, autorského čtení nebo jako mezník při kulturní akci pořádané danou obcí.

S patriotem od kosti a kamarádem od srdce

Podzimní kulturní sezóna je v plném proudu a tak přidávám dalších pár akcí, na nichž se v horizontu říjen-listopad aktivně podílím a kde mám tu možnost vystupovat.

Doubravčice nad říčkou Šemberou (2019)

PSOTA, Jan. Doubravčice nad říčkou Šemberou. Havlíčkův Brod. Obec Doubravčice, 2019. ISBN 978-80-270-6130-3.

Ručně malovaná mapa. Kolínsko (2018)

ŠUSTER, Vladimír et al. Ručně malovaná mapa. Kolínsko. Zlín. CBS Nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-88259-23-7.

Doubravčický zpravodaj

Na jaře roku 2017 jsem se stal po dohodě s Obcí Doubravčice smluvním redakčním korespondentem obecního periodika Doubravčický zpravodaj.

NS Údolím Šembery (2011)

Naučná stezka o 12. panelech byla zpracována Ekocentrem Koniklec ve spolupráci s MAS Pošembeří a smluvní spolupráci s Janem Psotou, který prováděl konzultace, korektury a dodal textové a obrazové podklady pro informační panel Hrad Šember. Tabule byly osazeny 10. září 2011 a jejich vydavatelem je město Český Brod.