Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Krymlov 16. 11. 2019

Jestli nemáte na sobotu nic naplánováno, zvu vás 16. listopadu do Českého Krymlova 🙂 ehm, do Krymlova u Olešky. Setkáme se ve 14 hodin u kapličky Panny Marie, kde budeme rozeznívat tamní zvon, vysvětlím, co vše se na zvon zvonívalo. No a poté v menším průvodu přejdeme do sálu Kulturního domu, kde se pokusím formou promítané prezentace představit neznámou historii Krymlova a první objevy ze středověké historie. Chystám si na vás několik mezníků a laskomin které byly už dávno zapomenuty. Jakou měla dějiny tato malá univerzitní víska, o níž se hádala dvě panství a která bez úhony přežila třicetiletou válku, zatímco okolní obce chřadly a pustly? Zjistíte v sobotu. Je to mé letošní poslední vystoupení na veřejnosti, které zavdává nové spolupráci a zahajuje novou etapu v mém životě 🙂