Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Náš Region Kolínsko

Náš Region Kolínsko

V roce 2020 byla zahájena spolupráce s editorem Martinem Solarem z mutace Kolínsko regionálních novin Náš region. Editora jsem oslovil v souvislosti významným historickým mezníkem – návratu Klatovské madony do kostela sv. Martina v Rostoklatech. Protože však trpěla kolínská redakce nedostatkem personálního pokrytí, napsal jsem po dohodě s editorem článek pro titulní stranu sám. Po dalším jednání začal i v této mutaci od roku 2021 vycházet populárně naučný seriál Po stopách našich obcí, který se zabývá výkladem místních názvů, nejstaršími písemnými zmínkami, zajímavostmi obcí a komunálními symboly. Regionální noviny vznikly v roce 2007, roku 2015 došlo k obměně vydavatele, personální proměně redakce, periodicity a rozšíření zájmového území z regionů středních Čech na celorepublikové médium.

[jpa]. Do Rostoklat se vrátila Klatovská madona. Náš region Kolínsko 21. 3. prosince 2020. 1.

PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [01]. Břežany II – Brzezan. Náš region Nymbursko – Kolínsko 1. 21. ledna 2021.
PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [02]. Vrátkov – Wratkow. Náš region Nymbursko – Kolínsko 2. 4. února 2021.
PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [03]. Tatce – Tatecz. Náš region Kolínsko. 4. 4. března 2021.
PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [04]. Klučov – Cluhow. Náš region Nymbursko – Kolínsko 6. 1. dubna 2021.
PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [05]. Mrzky – Mrizek. Náš region Nymbursko – Kolínsko 8. 6. května 2021.
PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [06]. Masojedy – Massoged. Náš region Nymbursko – Kolínsko 10. 3. června 2021.
PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [07]. Kšely – Ksol – Kssel. Náš region Nymbursko – Kolínsko 12. 1. července 2021.
PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [08]. Přistoupim – Pristupymy. Náš region Nymbursko – Kolínsko 13. 5. srpna 2021.
PSOTA, Jan. Po stopách našich obcí [09]. Doubravčice – Dubraucicz. Náš region Nymbursko – Kolínsko. 15. 2. září 2021.