Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Spolek Černokostelecký

Spolek Černokostelecký

Přípravy k založení nové občanské iniciativy na území města Kostelce probíhaly od léta 2019 na dvoře kavárny Modré dveře. K založení spolku došlo 26. října 2020 ve složení: Jan Psota – předseda, Veronika Janovská – pokladník a Mgr. Jitka Vorlíčková – člen Rady. Spolek se zabývá vlastivědným poznáváním místní a regionální historie a přírodních zajímavostí, podílí se na jejich péči a ochraně, vyvíjí činnost k popularizování historických událostí, osobností a přírody města Kostelce nad Černými lesy a jeho okolí. Spolek je otevřen spolupráci s městem, obcemi, spolky, školami i fyzickými a právnickými osobami na společných aktivitách a projektech, které napomohou ke zlepšení společenského a kulturního života v Kostelci nad Černými lesy a okolí. Spolek je zřizován jako apolitický a jeho aktivity, projekty a kulturní činnost nesmí být provázány s politickými stranami a hnutími.

Dne 11. února 2020 jsem na funkci předsedy dobrovolně rezignoval s ohledem na skutečnost, že ze strany kolegyň a členek rady spolku došlo ke zhoršení komunikace a závažnému porušení usnesení ustavující schůze, které nebyly ochotny na mou stížnost v poklidu a beze škod napravit. Do dne rezignace mi členky rady nebyly ochotny poskytnout domluvené přístupové údaje k nově založenému bankovnímu účtu spolku, čímž se vzepřely usnesení ustavující schůze, které samy předtím bez výhrad schválily. Celou problematiku se členky rady snažily před ostatními členy překrýt a odvrátit pozornost poukazováním na má pochybení, chování a vystupování v můj neprospěch. Nevynechaly ani laciný pokus o znevážení a znevěrohodnění mé osoby pomluvami.

Po rezignaci jsem ze spolku vystoupil a totéž se stejným nebo podobným znechucením udělalo i několik dalších členů. Přes nemilou zkušenost přeji spolku do budoucna hodně tvůrčího elánu, více tolerance, odpovědnosti, úcty k druhému a vnímavosti.