Kroniky

Kroniky

Jedním z mých obrovských poslání je psaní obecní kroniky, k čemuž mě poprvé přivedl hradešínský kronikář a jeden z mých předchůdců Oldřich Hrdlička. Právě on mi koncem roku 2002 učinil nabídku v Více »

Český rozhlas

Český rozhlas

Spolupráce Jana Psoty s redakcí Českého rozhlasu Region vznikla v roce 2017. U mlýna v Úvalech vznikl první díl povídání pro oblíbený pořad Česko – země neznámá redaktorky Markéty Vejvodové. Je to Více »

Výstavy

Výstavy

Přehled historických výstav, vernisáží a besed, které Jan Psota od roku 2004 realizoval z pozice kustoda či organizátora v rámci kulturních a společenských akcí v regionu. Výstavy jsou chápány jako podpůrný nebo vedlejší Více »

Kulturní akce

Kulturní akce

Pořádám besedy, provázím po kulturních památkách, nebo koordinuji slavnosti a výročí obcí v regionu. V případě dotazů na koordinaci/organizaci kulturní akce nebo objednávky vystoupení Jana Psoty ve vaší obci mě prosím kontaktujte. Více »

Pamětní desky a památníky

Pamětní desky a památníky

Mezi regionálně i lokálně zajímavé počiny patří odhalování pamětních desek, osazování zbrusu nových památek do krajiny nebo doplňování jmen pozapomenutých bojovníků světových válek. Měl jsem možnost několikrát se aktivně zapojit a takové Více »

Naučné stezky

Naučné stezky

S tvorbou informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku jsem se setkal poprvé u příležitosti oslav Hradešína roku 2005, kdy jsem pro obec sponzorsky vytvořil prvních 6 panelů. V dalších letech jsem začal Více »

Spolky

Spolky

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky Více »

 

Tag Archives: Zpravodaj z Přišimas

Zpravodaj z Přišimas

PSOTA, Jan. V lednu vydáme publikaci. Zpravodaj z Přišimas. 01/2009.
PSOTA, Jan. Přednáška – historie a současnost městyse. Zpravodaj z Přišimas. 10/2010.
PSOTA, Jan. Významné výročí v Přišimasech. Prusové v Přišimasech r. 1866. Zpravodaj z Přišimas. 02/2016.
PSOTA, Jan. Přišimasy a jejich historie – 1. díl. Zpravodaj z Přišimas. 05/2016.
PSOTA, Jan. Přišimasy a jejich historie – 2. díl. Zpravodaj z Přišimas. 06/2016.
PSOTA, Jan. Přišimasy a jejich historie – 3. díl. Zpravodaj z Přišimas. 07-08/2016.
PSOTA, Jan. Den Země na Klepci. Zpravodaj z Přišimas. 05/2017.
PSOTA, Jan. Projekt Sejdeme se u Donáta. Zpravodaj z Přišimas. 06/2017.